Община Вълчи дол - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Договор №279/12.08.2019 г.
Събиране на оферти с обява: „РЕМОНТ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – С. МИХАЛИЧ И НА ПРИЛЕЖАЩОТО ВЪНШНО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО НЕГО” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” досие
Нина Белева / 23.08.2019 08:27

Договор №279/12.08.2019 г..

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Събиране на оферти с обява: „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили до 3,5 тона“ и Обособена позиция № 2: „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили над 3,5 тона“ досие
инж. Иво Живков Ангелов / 19.08.2019 17:10

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

оферти, протокол, решение
Събиране на оферти с обява: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с проектно предложение "Развитие на популяризиране на фолклорното наследство във Вълчи дол" досие
Наталия Димова / 15.08.2019 10:45
Информация за обява
Събиране на оферти с обява: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА СГРАДАТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА В ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” досие
Нина Белева / 14.08.2019 14:38
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА СГРАДАТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА В ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Събиране на оферти с обява: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА СГРАДАТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА В ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” досие
Нина Белева / 14.08.2019 14:35

Откриване на процедура „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА СГРАДАТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА В ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Община Вълчи дол откри Събиране на оферти с обява за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „„ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА СГРАДАТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА В ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ””:

 

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Събиране на оферти с обява: „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили до 3,5 тона“ и Обособена позиция № 2: „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили над 3,5 тона“ досие
инж. Иво Живков Ангелов / 07.08.2019 14:31

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

„Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили до 3,5 тона“ и Обособена позиция № 2: „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили над 3,5 тона“
Събиране на оферти с обява: „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили до 3,5 тона“ и Обособена позиция № 2: „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили над 3,5 тона“ досие
Нина Белева / 07.08.2019 14:25

Откриване на процедура „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили до 3,5 тона“ и Обособена позиция № 2: „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили над 3,5 тона“

Община Вълчи дол откри Събиране на оферти с обява за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „„Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на Община Вълчи дол и ДПЛУИ – с. Оборище“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили до 3,5 тона“ и Обособена позиция № 2: „Следгаранционно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт на автомобили над 3,5 тона“ ”:

 

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Протокол №1/30.07.2019 г. и Протокол №2/06.08.2019 г.
Събиране на оферти с обява: „РЕМОНТ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – С. МИХАЛИЧ И НА ПРИЛЕЖАЩОТО ВЪНШНО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО НЕГО” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” досие
Нина Белева / 06.08.2019 13:19

Протокол №1/30.07.2019 г. и Протокол №2/06.08.2019 г.

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с проектно предложение "Развитие на популяризиране на фолклорното наследство във Вълчи дол" на Народно читалище "Димитър Благоев - 1907"
Събиране на оферти с обява: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с проектно предложение "Развитие на популяризиране на фолклорното наследство във Вълчи дол" досие
Нина Белева / 02.08.2019 11:19

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с проектно предложение "Развитие на популяризиране на фолклорното наследство във Вълчи дол" на Народно читалище "Димитър Благоев - 1907"

Документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Община Вълчи дол, присъединени на средно и ниско напрежение“
Открита процедура: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Община Вълчи дол, присъединени на средно и ниско напрежение“ досие
Нина Белева / 01.08.2019 11:24

Откриване на процедура „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Община Вълчи дол, присъединени на средно и ниско напрежение“

Община Вълчи дол откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Община Вълчи дол, присъединени на средно и ниско напрежение“ ”:

 

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

12345678910...>>Намерени са 348 записа