Досие №169 на процедура ""Доставка на електрическа енергия за обекти общинска собственост на територията на Община Вълчи дол ""
Договор №122/14.03.2019 г. за определяне на изпълнител и Обявление за възложена поръчка
Пряко договаряне: "Доставка на електрическа енергия за обекти общинска собственост на територията на Община Вълчи дол " досие
Нина Белева / 14.03.2019 15:20

Договор №122/14.03.2019 г. за определяне на изпълнител и Обявление за възложена поръчка

Община Вълчи дол откри Пряко договаряне за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „"Доставка на електрическа енергия за обекти общинска собственост на територията на Община Вълчи дол "”:
Пряко договаряне: "Доставка на електрическа енергия за обекти общинска собственост на територията на Община Вълчи дол " досие
Нина Белева / 08.02.2019 14:05

Откриване на процедура "Доставка на електрическа енергия за обекти общинска собственост на територията на Община Вълчи дол "

Община Вълчи дол откри Пряко договаряне за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „"Доставка на електрическа енергия за обекти общинска собственост на територията на Община Вълчи дол "”:

 

Намерени са 2 записа