Досие №170 на процедура "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Вълчи дол по проект „Осигуряване на топъл обяд”, ДПЛУИ-с.Оборище и Домашен социален патронаж” по обособени позиции: 1/ Доставка на различни хранителни продукти 2/ Доставка на хлeбни продукти "
Обявление за невъзложена поръчка след прекратяване ХРАНИ
Открита процедура: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Вълчи дол по проект „Осигуряване на топъл обяд”, ДПЛУИ-с.Оборище и Домашен социален патронаж” по обособени позиции: 1/ Доставка на различни хранителни продукти 2/ Доставка на хлeбни продукти досие
Нина Белева / 18.03.2019 13:54

Обявление за невъзложена поръчка след прекратяване ХРАНИ

ЗАПОВЕД №222/14.03.2019 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Открита процедура: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Вълчи дол по проект „Осигуряване на топъл обяд”, ДПЛУИ-с.Оборище и Домашен социален патронаж” по обособени позиции: 1/ Доставка на различни хранителни продукти 2/ Доставка на хлeбни продукти досие
Нина Белева / 14.03.2019 11:30

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ПРЕКРАТЯВА СЪС ЗАПОВЕД №222/14.03.2019 Г. ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Вълчи дол по проект „Осигуряване на топъл обяд”, ДПЛУИ-с.Оборище и Домашен социален патронаж” по обособени позиции: 1/ Доставка на различни хранителни продукти 2/ Доставка на хлeбни продукти ”:
Открита процедура: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Вълчи дол по проект „Осигуряване на топъл обяд”, ДПЛУИ-с.Оборище и Домашен социален патронаж” по обособени позиции: 1/ Доставка на различни хранителни продукти 2/ Доставка на хлeбни продукти досие
Нина Белева / 28.02.2019 11:28

Откриване на процедура Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Вълчи дол по проект „Осигуряване на топъл обяд”, ДПЛУИ-с.Оборище и Домашен социален патронаж” по обособени позиции: 1/ Доставка на различни хранителни продукти 2/ Доставка на хлeбни продукти

Община Вълчи дол откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Вълчи дол по проект „Осигуряване на топъл обяд”, ДПЛУИ-с.Оборище и Домашен социален патронаж” по обособени позиции: 1/ Доставка на различни хранителни продукти 2/ Доставка на хлeбни продукти ”:

 

Процедурата е открита с Решение №159/26.02.2019 г.


На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 3 записа