Досие №172 на процедура "„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Вълчи дол по проект „Осигуряване на топъл обяд”, ДПЛУИ-с.Оборище и Домашен социален патронаж” по обособени позиции: 1/ Доставка на различни хранителни продукти 2/ Доставка на хлeбни продукти "
Обявления за възложена поръчка по ОП 1 и ОП 2, Договори по ОП 1 и ОП 2 и приложенията към тях
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Вълчи дол по проект „Осигуряване на топъл обяд”, ДПЛУИ-с.Оборище и Домашен социален патронаж” по обособени позиции: 1/ Доставка на различни хранителни продукти 2/ Доставка на хлeбни продукти досие
Нина Белева / 01.07.2019 11:07
Заповед изпълнител, Протокол №1, Протокол №2 и Доклад
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Вълчи дол по проект „Осигуряване на топъл обяд”, ДПЛУИ-с.Оборище и Домашен социален патронаж” по обособени позиции: 1/ Доставка на различни хранителни продукти 2/ Доставка на хлeбни продукти досие
Нина Белева / 14.05.2019 11:45
Съобщение за обявяване на оценките по Техническите показатели и отваряне и оповестяване ценовите предложения на допуснатите участници
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Вълчи дол по проект „Осигуряване на топъл обяд”, ДПЛУИ-с.Оборище и Домашен социален патронаж” по обособени позиции: 1/ Доставка на различни хранителни продукти 2/ Доставка на хлeбни продукти досие
Нина Белева / 09.05.2019 10:50

Съобщение за обявяване на оценките по Техническите показатели и отваряне и оповестяване ценовите предложения на допуснатите участници

„„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Вълчи дол по проект „Осигуряване на топъл обяд”, ДПЛУИ-с.Оборище и Домашен социален патронаж” по обособени позиции: 1/ Доставка на различни хранителни продукти 2/ Доставка на хлeбни продукти ”:
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Вълчи дол по проект „Осигуряване на топъл обяд”, ДПЛУИ-с.Оборище и Домашен социален патронаж” по обособени позиции: 1/ Доставка на различни хранителни продукти 2/ Доставка на хлeбни продукти досие
Нина Белева / 27.03.2019 11:26

Откриване на процедура „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Вълчи дол по проект „Осигуряване на топъл обяд”, ДПЛУИ-с.Оборище и Домашен социален патронаж” по обособени позиции: 1/ Доставка на различни хранителни продукти 2/ Доставка на хлeбни продукти

Община Вълчи дол откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Вълчи дол по проект „Осигуряване на топъл обяд”, ДПЛУИ-с.Оборище и Домашен социален патронаж” по обособени позиции: 1/ Доставка на различни хранителни продукти 2/ Доставка на хлeбни продукти ”:

 


На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 4 записа