Досие №173 на процедура "„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ЧЛ. 154, АЛ. 2, Т. 8 И ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ЗУТ – ЕТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ”"
Заповед № 856 от 31.07.2019 г.; Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3
Публично състезание: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ЧЛ. 154, АЛ. 2, Т. 8 И ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ЗУТ – ЕТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ” досие
Нина Белева / 31.07.2019 11:07
Съобщение отваряне на пликове с надпис "Предлагани ценови параметри"
Публично състезание: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ЧЛ. 154, АЛ. 2, Т. 8 И ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ЗУТ – ЕТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ” досие
Нина Белева / 11.07.2019 14:41

Съобщение отваряне на пликове с надпис "Предлагани ценови параметри"

Протокол №1 от 31.05.2019 г.
Публично състезание: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ЧЛ. 154, АЛ. 2, Т. 8 И ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ЗУТ – ЕТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ” досие
Нина Белева / 27.06.2019 16:30

Протокол №1 от 31.05.2019 г.

Разяснение №1
Публично състезание: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ЧЛ. 154, АЛ. 2, Т. 8 И ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ЗУТ – ЕТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ” досие
Нина Белева / 20.05.2019 13:26
„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ЧЛ. 154, АЛ. 2, Т. 8 И ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ЗУТ – ЕТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ”
Публично състезание: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ЧЛ. 154, АЛ. 2, Т. 8 И ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ЗУТ – ЕТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ” досие
Нина Белева / 09.05.2019 10:33

Откриване на процедура „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ЧЛ. 154, АЛ. 2, Т. 8 И ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ЗУТ – ЕТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ”

Община Вълчи дол откри Публично състезание за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ЧЛ. 154, АЛ. 2, Т. 8 И ЧЛ. 152, АЛ. 2 ОТ ЗУТ – ЕТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ””:

 


На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерени са 5 записа