Досие №174 на процедура "„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Община Вълчи дол, присъединени на средно и ниско напрежение“ "
Обявление за невъзлагане на поръчка при прекратена процедура
Открита процедура: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Община Вълчи дол, присъединени на средно и ниско напрежение“ досие
Нина Белева / 22.07.2019 11:17

Обявление за невъзлагане на поръчка при прекратена процедура

Заповед за прекратяване на процедурата
Открита процедура: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Община Вълчи дол, присъединени на средно и ниско напрежение“ досие
Нина Белева / 19.07.2019 11:57

Заповед за прекратяване на процедурата

„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Община Вълчи дол, присъединени на средно и ниско напрежение“
Открита процедура: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Община Вълчи дол, присъединени на средно и ниско напрежение“ досие
Нина Белева / 12.07.2019 11:00

Откриване на процедура „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Община Вълчи дол, присъединени на средно и ниско напрежение“

Община Вълчи дол откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Община Вълчи дол, присъединени на средно и ниско напрежение“

 

 

Намерени са 3 записа