Досие №175 на процедура "„РЕМОНТ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – С. МИХАЛИЧ И НА ПРИЛЕЖАЩОТО ВЪНШНО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО НЕГО” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”"
Договор №279/12.08.2019 г.
Събиране на оферти с обява: „РЕМОНТ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – С. МИХАЛИЧ И НА ПРИЛЕЖАЩОТО ВЪНШНО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО НЕГО” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” досие
Нина Белева / 23.08.2019 08:27

Договор №279/12.08.2019 г..

Протокол №1/30.07.2019 г. и Протокол №2/06.08.2019 г.
Събиране на оферти с обява: „РЕМОНТ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – С. МИХАЛИЧ И НА ПРИЛЕЖАЩОТО ВЪНШНО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО НЕГО” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” досие
Нина Белева / 06.08.2019 13:19

Протокол №1/30.07.2019 г. и Протокол №2/06.08.2019 г.

Протокол №1 от 30.07.2019 г.
Събиране на оферти с обява: „РЕМОНТ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – С. МИХАЛИЧ И НА ПРИЛЕЖАЩОТО ВЪНШНО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО НЕГО” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” досие
Нина Белева / 31.07.2019 11:52

Протокол №1 от 30.07.2019 г.

Информация за публикувана обява
Събиране на оферти с обява: „РЕМОНТ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – С. МИХАЛИЧ И НА ПРИЛЕЖАЩОТО ВЪНШНО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО НЕГО” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” досие
Нина Белева / 15.07.2019 09:10

Информация за публикувана обява

„РЕМОНТ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – С. МИХАЛИЧ И НА ПРИЛЕЖАЩОТО ВЪНШНО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО НЕГО” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Събиране на оферти с обява: „РЕМОНТ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – С. МИХАЛИЧ И НА ПРИЛЕЖАЩОТО ВЪНШНО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО НЕГО” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” досие
Нина Белева / 15.07.2019 09:02
Намерени са 5 записа