Досие №176 на процедура "„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Община Вълчи дол, присъединени на средно и ниско напрежение“ "
Документация за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Община Вълчи дол, присъединени на средно и ниско напрежение“
Открита процедура: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Община Вълчи дол, присъединени на средно и ниско напрежение“ досие
Нина Белева / 01.08.2019 11:24

Откриване на процедура „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Община Вълчи дол, присъединени на средно и ниско напрежение“

Община Вълчи дол откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на Община Вълчи дол, присъединени на средно и ниско напрежение“ ”:

 

 

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

Намерен e 1 запис