Досие №177 на процедура "ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с проектно предложение "Развитие на популяризиране на фолклорното наследство във Вълчи дол""
оферти, протокол, решение
Събиране на оферти с обява: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с проектно предложение "Развитие на популяризиране на фолклорното наследство във Вълчи дол" досие
Наталия Димова / 15.08.2019 10:45
ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с проектно предложение "Развитие на популяризиране на фолклорното наследство във Вълчи дол" на Народно читалище "Димитър Благоев - 1907"
Събиране на оферти с обява: ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с проектно предложение "Развитие на популяризиране на фолклорното наследство във Вълчи дол" досие
Нина Белева / 02.08.2019 11:19

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с проектно предложение "Развитие на популяризиране на фолклорното наследство във Вълчи дол" на Народно читалище "Димитър Благоев - 1907"

Намерени са 2 записа